На луѓето им ветуваме перфектно организиран настан со примарна цел комфор. Затоа (меѓу другото) планираме точна бројка и тип на луѓе, возраст итн. Обично ако некој седи од страна како публика, кај голем број од луѓето во просторијата може да направи чуство на некомфор (се чуствуваат како некој да ги суди и гледа). 

А настанот е баш дизајниран за луѓе што се срамат да почнат да играат бидејќи имаат чуство на две леви нозе и слично. Најмногу зашто нема друго такво нешто во македонија (безбедно и комфорно место за апсолутен преплашен почетник).